1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thiết kế nhà sang trọng với nội thất kính và gỗ bao phủ bởi không gian xanh bao quanh

William Baker Residence, Designed by Architect Mike Piche, AIA of Boulder, Colorado

William Baker Residence, Designed by Architect Mike Piche, AIA of Boulder, Colorado